image banner
Phường Hàng Kênh, Đông Hải, Trại Cau tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Sáng ngày 06/01/2024, Đảng ủy các phường Hàng Kênh, Đông Hải, Trại Cau phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiên Kim - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy; đại diện các ban xây dựng đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 3 phường; các đồng chí trong cấp ủy các chi bộ trực thuộc; các đồng chí Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các chi hội đoàn thể tổ dân phố, đại diện các đảng viên tổ dân phố và toàn thể các đảng viên các chi bộ đương chức 3 phường Hàng Kênh, Đông Hải, Trại Cau.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Kim - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã thông tin tới các đại biểu những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ các phường tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những quan điểm, định hướng cơ bản của Đảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống.

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0