image banner
Mức thu lệ phí chứng thực và đăng ký hộ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HÀNG KÊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

MỨC THU LỆ PHÍ CHỨNG THỰC VÀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP PHƯỜNG

 

 

STT

 

 

NỘI  DUNG  CHỨNG THỰC

 

ĐƠN  VỊ TÍNH

 

MỨC THU

  1

Chứng thực chữ ký cá nhân

Đ/ Trường hợp

10.000

  2

           Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đồng/ Trường hợp

10.000

 

 

 3

           Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

Đồng/ Bản

3.000

      

      Cấp bản sao từ bản chính

Đồng/ Trang

2.000

      Các việc đăng ký hộ tịch khác

Đồng/ 1 lần

5.000

  

  4

     Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Đồng/Trường hợp

20.000

          Đăng ký việc nuôi con nuôi

Đồng/Trường hợp

 

400.000

 

 

- Trích theo Thông tư liên tịch số158/2015/TTLT- BTC- BTP ngày 12/10/2015 về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch
của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

- Trích theo điều 40  Nghị định 19/2011/NĐ- CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Tin liên quan
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0